NOVINKY : Texty : Komentáře : Auditoria : Seriály : Click & Bound : Kalendárium                       Home   

Identita :
NEZNAMY_4055 
info : profil : má auditoria : známí
přítomní : všichni : uspat : logout


Spřátelené weby :Wacovo doupě
www.eleferno.cz

Stránka Domi.D
Shop s BDSM pomůckami
Njalova noční říše
Dark Club
Klub antropomorfní kynologie. Domov pejsků a feneček v lidské podobě
Sluneční tvrz Petrůvka
Yelen plastification. Fetish foto a módaclanek reaguje nikdo
na clanek reaguji nikdo

Rubriky
Začátečníkům  ( 66 )
Náctiletým  ( 11 )
Reálné zážitky  ( 55 )
Scénáře  ( 16 )
Povídky  ( 100 )
Poezie  ( 33 )
Eseje a úvahy  ( 53 )
Teorie BDSM  ( 34 )
BDSM v praxi  ( 45 )
Udělej si sám  ( 11 )
Recenze,testy  ( 5 )
Reportáže  ( 23 )
Bondílna  ( 8 )
Help  ( 6 )
Vox populi  ( 62 )
Editorial  ( 13 )

Pište pro www.ds-life.cz

Komentáře
(bez názvu)      [NEZNAMY_1066 ]Znamkovali

Existujici
3.666

Alespon registrovani
3.75

vsichni
3.666


()
(2)
(3)
()
()
(1)
()
()


Znamkovani - jako ve skole
Neznamkuji 5 4 3 2 1

Oficiální článek ( 20.1.2004 10:24:29 )
Hanele
Přečetlo 2346 lidí celkem 2718 krát (zobrazit statistiku). Komentovalo 1 lidí 1 krát. Nové1 (zobrazit komentáře)
Něco jako filmový scénář ?
Vkladatel:zachoval anonymitu., Autori:,M.J (externí) , Spolupracovnici:,anonymne1 Témata : Femsub    Rubriky : Povídky   

Námět: I. Olbracht, H. de Balsac; Scénář: M.J.; Osoby a obsazení: zájemci o jednotlivé role nechť se hlásí na adrese autora. Děkuji.

Kdo z příznivců tohoto serveru viděl skvělý český film Hanele, byl možná zklamán jeho poměrně banálním závěrem. Zpočátku slibný příběh vypráví o židovské dívce, která se svými rodiči upadla do obrovské bídy díky tomu, že kdysi její dědeček půjčil značnou částku peněz jiné rodině, která nejen že dluh nikdy nevrátila, ale následný několikaletý soudní spor vyhrála, takže rodiče Hanele museli zaplatit všechny soudní poplatky a advokáty, což je přivedlo na mizinu. Neměli se na koho obrátit, celá vesnice se od nich odvrátila, a tak postupně museli zavřít malý obchod i hospůdku v přízemí svého domu, propustit všechny pomocníky a začít rozprodávat majetek. Nakonec jim zbyla jen jedna kráva a kus pole, které je stěží uživilo.

Hanele vyrostla do nesmírné krásy ale i chudoby. Bylo jí v té době asi 18 let a stala se z ní, jak se ve filmu praví, děvečka pro všechno. Musela najednou zastat veškerou práci, a přitom začít chodit bosa, aby si nezničila své poslední střevíce. V rodině, která vyhrála soudní spor o půjčené peníze, byly dvě dcery zhruba stejného věku, se kterými se Hanele dříve přátelila. Často je teď potkávala když se vracela sedřená z pole nebo vedla krávu na pastvu, zatímco ony se pomalu procházely v krásných šatech a drahých kloboucích, a viděla v jejich pohledech jen pohrdání a výsměch.

Hanele tuto situaci nakonec ve filmu vyřeší tak, že odjede do vzdáleného města, kde se nechá najmout do velké továrny, a kde se brzy seznámí s bohatým obchodníkem, který si ji vezme za ženu. Prostě happyend jak se patří, i když mu předchází určité drama, dobře zachycující židovské tradice. Ne, my na to půjdeme jinak, a navážeme na příběh ve chvíli největšího úpadku a ponížení Hanele a jejích rodičů, alespoň jak si oni myslí.

Byli nyní hluboce zadluženi a hrozil jim další soud s následným zabavením majetku, čehož využil sedlák z rodiny, která se s nimi soudila, a nabídl jim "pomoc a usmíření", za které požadoval pouze dvě věci: jejich krávu a dceru. Zoufalí rodiče nakonec souhlasili, aniž o tom Hanele věděla, a tak se jednoho dne sedlák objevil s pečlivě připravenou smlouvou, zaručující převod výše uvedeného do jeho vlastnictví. Otec dokument právě podepisoval a matka plakala, když Hanele vešla do místnosti, přistoupila ke stolu a se zděšením si přečetla svůj úděl.

"Otče, neprodávejte mě prosím," padla před ním na kolena.

"Víš dobře, že je to naše jediná možnost jak nepřijít o střechu nad hlavou," promluvil otec omluvně ke své dceři, zatímco sedlák si ji s úsměvem prohlížel, a v duchu si gratuloval, jak snadno získal zřejmě nejhezčí dívku z vesnice jako podrobenou služku.

"Nepůjdu," vstala, a se slzami v očích dodala: "Je to potupné!"

V chvíli se otec zvedl a vykročil ze dveří, aby se vzápětí vrátil se stočeným provazem v ruce. Řekl rázně: "Rozluč se s matkou."

Krátce se objaly, potom otec uchopil dceru za ruce a podržel jí je za zády, zatímco jí sedlák pevně svázal k sobě zápěstí. Byla teď jeho, v celé své mladosti a kráse. Měla na sobě jen tmavou pracovní sukni těsně pod kolena, a světlou, potrhanou halenku, pod níž se dmulo mohutné poprsí. Dlouhé, havraní vlasy jí splývaly po ramenou.

Vystrčil ji před sebou ven na dvůr, kde čekal jeho kůň, a uvázal jí okolo krku smyčku asi třímetrového provazu, jehož druhý konec připevnil ke svému sedlu. Mezitím přivedl otec ze stáje krávu, kterou pak také přivázali z druhé strany k sedlu dalším provazem. Podali si ruce, načež se sedlák vyhoupl na koně a pomalu se rozjel. Hanele s krávou musely vykročit za ním, každá na jednou provazu, a následovat ho ven ze dvora, a dále do jeho statku, nacházejícím se až na druhém konci vesnice.

Lidé se zvědavě houfovali podél cesty, aby si prohlédli potupu mladého děvčete, vedeného do otroctví. Hanele tajně doufala, že se jí snad někdo zastane, nebo ji dokonce na poslední chvíli zachrání, ale v očích vesničanů viděla jen škodolibost a pobavení. Zahanbeně sklopila pohled a kráčela bezmocně dál vedle krávy za koněm, který je neúprosným tempem vedl po kamenité cestě zarývající se do jejích bosých nohou.

Na dvoře statku již čekaly obě sedlákovy dcery. Jedna odvedla krávu do chléva, zatímco druhá se marně snažila odtáhnout Hanele, která dosud nepoznala větší ponížení, za provaz do domu. Když sedlák viděl jak se Hanele vzpírá, přetáhl jí zezadu bičem, takže kousek popošla a jeho dceři se s ní podařilo dojít alespoň na zápraží, kde provaz přivázala ke sloupu podpírající střechu nad vchodem. Tam si ji sedlák vyzvedl poté co se postaral o koně. Jeho síle již odolat nemohla, a tak byla přes všechny protesty odvedena do velké místnosti, kde sedlák uvázal konec provazu za nohu těžkého dubového stolu stojícího uprostřed. Potom k ní přistoupil, pokynul rukou směrem dolu, a zahřímal: "Na kolena!"

Teprve rána bičem po ramenou přiměla Hanele, stále s rukama spoutanýma za zády, pokleknout před stolem, ke kterému se mezitím shromáždily dcery i s matkou. Sedlák k nim přisedl, a hrdě rozložil na stůl podepsanou smlouvu. Selka ji se zalíbením vzala do rukou a po chvíli promluvila k vystrašené, klečící dívce uvázané k jejich stolu:

"Podle této listiny se stáváš navždy nevolnicí v majetku naší rodiny. Patříš od této chvíle k tomuto statku stejně jako ostatní věci a zvířata, které nám tady slouží. Ve tvé tváři vidím ještě určitou vzpurnost, a tak to budeš mít ze začátku asi poněkud těžké. Ve vlastním zájmu však brzy pochopíš, že odmlouvat se u nás nevyplácí."

"Každopádně tě velice rádi vítáme, díky tobě jsme mohli propustit děvečku i čeledína, což nám do budoucna hodně ušetří. Věříme že práci za dva zvládneš, protože ti poskytneme velmi účinnou motivaci," zakončila selka svoji řeč a při posledních slovech pohladila rukojeť biče, který její muž předtím odložil na stůl.

Takto tedy začala Hanele sloužit u lidí, kterým její rodina kdysi půjčila peníze aby jim pomohla z nouze. Byla skutečně vedena velice tvrdě, a za každou maličkost trestána, nejčastěji bičem přes obnažená záda nebo úzkým koženým páskem na holou. Vždy byla bita přede všemi, s rukama přivázanýma za mohutný vodorovný trám pod stropem v jídelně. Někdy také klečela celý večer na hrachu, s rukama spoutanýma za zády.

Přes noc byla zamčená v místnosti se zamřížovanými okny, celé dny pak musela pracovat pod přísným dohledem. Ať už ji hlídal kdokoliv, pokaždé měl u sebe velkého černého psa, kterého se Hanele velmi bála. Tak bylo zajištěno, že nikdy nemohla utéct, ani při práci na poli daleko od statku.

Selka se soustředila jen na vaření, které ji bavilo, a dcery na občasné šití. Jinak nedělaly nic, kromě toho že vychutnávaly svou moc nad zcela podřízenou dívkou, která jim musela sloužit. Záviděly jí však její krásu, a tak nepromarnily jedinou záminku, aby si ji nechaly přivázat v jídelně ke kůlu a krutě sešvihaly.

Sedlák byl novou služkou velice nadšen, a očima přímo hltal její ladné tvary když je u večeře obsluhovala, nebo když na kolenou drhla podlahu. Někdy se pak v noci neudržel, a vplížil se do místnosti kde byla zavřená, aby jí pevně přivázal ruce k rámu postele, a ukojil své chlípné choutky na jejím bezbranném těle. Selka toto jeho počínání tušila, což ji naplňovalo ještě větší záští a přísností k nebohé děvečce.

Bylo pochopitelné že se teď o Hanele, která měla dřív spousty nápadníků, nikdo otevřeně neucházel, přestože se všichni muži na ni při náhodném setkání rádi a s obdivem podívali, a někteří mladíci z vesnice ji dokonce často ukryti v houští chodili pozorovat jak pere prádlo v potoce či okopává brambory. Při takových činnostech totiž poskytovala v hlubokém předklonu obzvláště okouzlující pohled.

Jednoho dne se však objevil někdo, kdo neoceňoval pouze jednotlivé části její krásy, ale kdo se při své projížďce na koni do ni zahleděl natolik, že už nemohl myslet na nic jiného. Byl to mladý právník z nedalekého města, který se do Hanele beznadějně zamiloval ten den, kdy ji poprvé spatřil. Snažil se pak pravidelně zajíždět na svém koni do míst, kam chodila pracovat, a přestože byla bedlivě hlídána, podařilo se mu jednou s ní i krátce promluvit.

Byl rozhodnut udělat cokoliv aby ji získal, a tak se brzy objevil na statku s cílem vykoupit ji z nevolnictví. Disponoval značným majetkem zděděným po rodičích, a kromě jiného mu patřil velký dům na rušné ulici ve městě, ve kterém měl i svou vlastní, prosperující advokátní kancelář. Přesto se mu první vyjednávání se sedlákem nevyvedlo, a byl nucen přijíždět znovu, pokaždé s lepší nabídkou.

Vychytralý sedlák brzy pochopil jak moc právník po dívce touží, a tak dál hrdě odmítal všechny jeho návrhy, dokud mu právník nenabízel prakticky celé své jmění, včetně prestižního domu ve městě. I to však bylo lišce-sedlákovi málo, a rozhodl, že jediná možnost jak získat Hanele za ženu je stát se také nevolníkem. Zoufalý právník se týdny trápil, až ho nakonec spalující touha po dívce jeho snů přivedla k rozhodnutí: Ano, vzkázal sedlákovi, souhlasí s jeho podmínkami, odevzdá mu všechen majetek a pojme Hanele za manželku jako nevolník na jeho statku.

Smlouva, jejíž znění si prosadil ve většině bodů sedlák, byla to poslední, co právník ve své advokátní praxi vytvořil. Stanovila nejen bezplatný převod majetku, ale mimo jiné i právníkovu "povinnost pracovat bez nároku na mzdu a za použití tělesných trestů". Nic už ho nemohlo zastavit, tolik chtěl být nablízku své vyvolené, a tak smlouvu podepsal, a poté dohlédl na převod svého domu i ostatních věcí do vlastnictví sedlákovy rodiny.

Jakmile bylo vše potřebné vyřízeno, přijel právník na statek aby splnil druhou část úmluvy. Po krátkém přivítání ho selka poslala do vedlejší místnosti se převléknout s tím, že mu tam přichystala vše potřebné. Našel tam pouze záplatovanou košili z režné látky a široké pracovní kalhoty, které měly v pase provázek na utažení, aby nepadaly. Když se nakonec na sebe podíval do zrcadla, strnul hrůzou. Kalhoty mu byly dosti krátké, takže odhalovaly vysoko nad kotníky jeho od této chvíle navždy bosé nohy. Vypadal hůř než žebrák. A co víc, byl na tom hůř než žebrák, kterému nikdo nemůže nic rozkázat, a sám si vybírá na jaký roh se postaví. On věděl, že až si pro něho přijdou, bude muset udělat cokoliv mu poručí. Čekala ho jen práce, bolest a ponížení.

Pozici, do které byla Hanele násilím přinucena, on přijal z lásky k ní dobrovolně a ještě za to bohatě zaplatil vším co měl. Počítal s tím, že bude mít ze začátku trochu drsnější režim, ale přece jen ho překvapilo když ještě tentýž den dorazil na statek kovář, a vsadil mu ruce do okovů propojených asi půlmetrovým řetězem. Vše bylo vyrobeno na míru a řádně na kovadlině přinýtováno, takže se nebohý právník potupně zvonícího řetězu, který mu samozřejmě překážel při práci, již nikdy nezbavil. Ještě horší však bylo, že musel každý večer před spaním řetěz překročit, aby mu pak někdo z panstva zacvakl za zády ruce těsně k sobě visacím zámkem, který odemkli až druhý den ráno.

Spoutaného právníka a Hanele zavírali každou noc sice společně do zamřížované místnosti, avšak vzhledem k okovům bylo jejich vzájemné zbližování značně zkomplikováno. Tato praxe pokračovala dokonce i po jejich formální svatbě, která se uskutečnila následující neděli pod širým nebem, jen za účasti faráře a sedlákovy rodiny. Údajným důvodem pro zamykání řetězu bylo zajistit aby v noci neutekli, ale ve skutečnosti se sedlák nemohl smířit s představou, že Hanele teď patří někomu jinému, a tak vymyslel tento způsob, jak téměř znemožnit jejich manželské soužití.

Přestože již sedlák nenavštěvoval Hanele v noci, využíval každé příležitosti aby se jí zmocnil. Neustále ji sledoval s provazem v kapse, a jakmile se ocitla někde na chvíli sama, a ostatní byli v bezpečné vzdálenosti, rychle jí spoutal ruce a začal osahávat její vnady, nabo ji rovnou ohnul například přes ohradu chléva a ukojil se na ní, zatímco chudák právník pro něho dřel, a svoji manželku si nemohl nikdy ani pohladit. Přes den totiž oba tvrdě a často každý jinde pracovali, a v noci měl ruce zamčené v okovech za zády. Když se jednou proti tomu pokusil protestovat, byl zbičován tak, že si už nikdy stěžovat nedovolil.

Sedlák tedy nejen že o Hanele vlastně nepřišel, ale ještě zadarmo získal další pracovní sílu a k tomu značný majetek. Dům v městě výhodně prodal, a nakoupil mnoho hospodářských zvířat a rozlehlé pozemky, které jeho rodině zajistily nevídanou hojnost a blahobyt. Pouze jejich páru nevolníků přibylo mnoho povinností...


Správce serveru upozorňuje, že zde uveřejněná díla podléhají ochraně autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Všechna práva autorů vyhrazena. Neautorizované použití díla bez souhlasu jeho autorů se zakazuje.

Chcete na www.ds-life.cz také publikovat své články ? Přečtěte si návod  

 
Pritomni :
NEZNAMY_4055 
[ 26.4.2018 - 15:39 ]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Status: OK
                    Administrace : Statistika : Psat redakci : Psat teamu  
Engine pracoval: 0.040721893310547 sekund sec.
You are NOT robot. Download restrictions not apply Output processing : 0.053918123245239 sekund
Vystupni komprese: deflate Celk cas: 0.094799995422363 sekund Size: 45279 bytes