NOVINKY : Texty : Komentáře : Auditoria : Seriály : Click & Bound : Kalendárium                       Home   

Identita :
NEZNAMY_6630 
info : profil : má auditoria : známí
přítomní : všichni : uspat : logout


Spřátelené weby :Wacovo doupě
www.eleferno.cz

Stránka Domi.D
Shop s BDSM pomůckami
Njalova noční říše
Dark Club
Klub antropomorfní kynologie. Domov pejsků a feneček v lidské podobě
Sluneční tvrz Petrůvka
Yelen plastification. Fetish foto a móda


Komentáře k :

Oficiální článek ( 31.12.2009 20:21:57 )
Poslední den legálního BDSM ?
Přečetlo 8175 lidí celkem 20643 krát (zobrazit statistiku). Komentovalo 61 lidí 122 krát. Nové122 (zobrazit komentáře)
Je docela dobře možné že počínaje zítřejším dnem bude provozová ní BDSM aktivit nelegální a velmi dobře trestně postižitelné.
Vkladatel:NTPT ., Autori:NTPT  Témata : BDSM v praxi    Comming out    Novinky a zprávy    Rubriky : BDSM v praxi    Vox populi    Editorial   

Zobraz článek         


(NEW)NEZNAMY_7431  ( musketyr,musketyr@cc.cz )   [ 11.10.2010 - 02:38 ]      PROBLEM
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Vážení, pročítal jsem pozorně vaši diskuzi a téměř nikdo nereagoval na následující víc než podstatnou část článku...uplynul již téměř rok a bojím se seriozně že bdsm JE mimo zákon a všichni jsou tu kriminálníci. Změnilo se něco? Došlo alespoň k nějaké dohodě či precedensu? Cituji tu podstatnou pasáž která většině zcela uniká!: " § 30 Svolení poškozeného (1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. (2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. (3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxenelze za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení. Otázka ovšem je, zdali bude vůbec bude jedinci právo rozhodnout se že si přeji být znásilněn(a), zbaven nebo , utiskován či vydírán. přiznáno.Domnívám se že justice může s úspěchem tvrdit, že těchto práv se vzdát nelze , odvolávaje se na LZP. Bude pak záležet na konkrétním soudci, zdali uzná právo "oběti" = tedy subinky či subíka k praktice poskytnout svůj souhlas. Ale i kdyby jej uznal, nevyviní tento souhlas dominanta z trestných činů podle paragrafů § 145 Těžké ublížení na zdraví a § 146 Ublížení na zdraví, protože v odstavci 3 § 30 přímo vylučuje právo poškozeného udělit souhlas s ublížením na zdraví . Ano je to nesmysl,protože podle této klauzule zákona může být stíhán (respektive ustanovení nevyviňuje) například vítězného boxera který svého soupeře v ringu knockoutoval - za což si vysloužil od fanynky poraženého trestní oznámení - ačkoliv se jeho soupeř zcela evidentně účastnil zápasu o své svobodné vůli a s plným vědomím že jich pár slízne. Nicméně i blbé ustanovení je součástí zákona a PLATI. Souhlas požkozeného také patrně nebude mít vliv na "přípravu" v případech kdy je trestná. Stačí tak aby domík měl svou výbavičku kufřík s věcmi ke scénkám, provázky, pouta atd a tento se již dá kvalifikovat jako PRIPRAVA výše zmíněných trestných činů a tedy zakládat jeho trestní odpovědnost. Každopdně může to být ještě zajímavé, pořádek ve věcech udělají až první judikatury (Bože, Přírodo, AštareŠerane či osmapadesátá vyšší inteligenci ochraňuj nás, kreativita české justice jest veřejným tajemstvím.) Představte si také nějakou akci, sraz, kde se chlubíte fotkami či videem, jak jste svou subi zašmodrchali, nebo nedej bože promítáte příchozím film třeba RGE nebo Secretary. Pak Vás ovšem ani naprosto zanedbstelná společenská nebezpečnost již nevyviní a § 191 Šíření pornografie na vás dopadne plnou silou. O provozování komunitních či portálových serverů raději nemluvme, tam se naplno uplatní přitěžujícím odstavcem 3 písmeno b.... spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, a běda je li někdo ve vaší redakci třeba ze Slovenska, potom odstavec 4 písmeno a z vás dělá člena organizované skupiny působící ve více státech a ohrožuje až 5ti lety vězení. Tím mohou být efektivně postižena vzájemná komunikace, společné akce či sociální vazby, kontakty, sdílení nejen tematických materiálů, zkušeností a poznatků mezi bdsm orientovanými lidmi se všemi negativními důsledky sociální izolací jednpotlivých BDSM orientovaných počínaje a nedostatkem seriozních informací pro nováčky konče. Ano, já to vím, nikomu neubližujem, nikomu neškodíme a pro nikoho nejsme prakticky nebezpeční a aplikace výše zmíněných paragrafů na BDSM pozitivní je čistě absurdní. Ví to snad většina veřejnosti, jenže orgáni toto již od zítřka NEJSOU povinni zkoumat. Mají svoji literu a hotovo.A snadný cíl.A nelze tedy očekávat že budou rozlišovat. Stačí se také například podívat jak vidí problém "pornografie" potažmo odlišné sexuality vůbec kriminalista Plk. doc. JUDr. JAN CHMELÍK, Ph.D., PP PČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Praha, ve svém článku pornografie jako kategorie mravnostní kriminalityA ano, tento text opravdu pochází s tohoto století V čem se všichni tedy shodují, je jednoznačný zákaz ....... rovněž tak sex s výkaly a se zvířaty a sex s neakceptovaným násilím. Tyto sexuální praktiky jsou jednoznačně označovány za závadné a v pornografické produkci nemají co dělat, je potřebné je potírat, protože významně ponižují lidskou důstojnost. .............. Z hlediska kriminogenních účinků patologie není zcela jednoznačná. Lze však mít za to, že patologický význam pro kriminalitu mohou mít zejména ty pornografické materiály, ve kterých je zvýrazněna brutálnost, sadismus a s tím spojená sexuální zvrácenost. .............. pornografii pro účely trestního práva vymezit jako jakýkoliv předmět, zobrazení nebo prezentaci pohlavních orgánů, pohlavního nebo jiného pohlavního styku, které veřejně, způsobem ponižujícím lidskou důstojnost a hrubě zasahujícím do dobrých mravů, obvykle vyvolávajícím pocit studu a ošklivosti, zvýrazňují agresi a zvláště intenzivním a vtíravým způsobem patologicky podněcují sexuální pud. .............. K provedené studii názorů na pornografii schází ještě charakterizovat základní rozdíl mezi pornografií a tzv. erotikou. ..........vyobrazení nepředjímá žádné násilí, perverzitu a anomálii pohlavního aktu. (znamená to že podle pana policisty jsou jakékoliv fotpgrafie nezobnrazující výlučně vanilkový sex prostě pornografií...protože proto - pozn. redakce) Jeho test raději ponechávám (téměř) bez komentáře. Stejnou zaujatost lze také očekávat od médií a to i jinak seriozních, a jejich tlak na to aby policie proti úchylům i na základě nově nabytých pravomocí. Koneckonců stačí si přečíst nedávný článek Policie toleruje znásilnění JXDoležala v časopisu Reflex , hemžící se frázemi jako úchyl, možná odbrzděný násilnou pornografií a "...celospolečensky nebezpečné obsahy" nebo dokonce volání po cenzuře ve jménu mravnosti (sic !). (koneckonců chystám se na onen článek reagovat) Formální pojetí trestního práva bývá často prezentováno jako veliký pokrok posilující právní jistoty. Ovšem za jakou cenu ? Za cenu odtržení zákonů od logiky a zdravého rozumu. V materiálním, nebo materiálně formálním pojetí zákona si člověk mohl být jakštakš jist že když udělá něco v zákoně sice popsaného ale neohrožující nikoho, (ono provozování BDSM nebo stahování a soukromé prohlížení bdsm tematické pornografie například), mohl se hájit a zřejmě i úspěšně obhájit mizivou společenskou nebezpečností svého počínání.I komunističtí zákonodárci věděli, že právo nemá být odtrženo od reality a nemá jít proti zdravému rozumu, zejména v bagatelních případech, kde nikdo nikoho neohrožuje. Obávám se, že naší demokratičtí zákonodárci však sice udělali dobrou službu PRÁVU, ovšem mizernou SPRAVEDLNOSTI.Nový trestní zákonník otvírá nikoliv jen dveře ale přímo vrata plavební komory perzekuci bdsm orientovaných. Zatímco právo které dnes končí, byo natolik pružné, že by v případě potřeby umožnilo persekuci BDSM+ orientovaných na prachsprostou společenskou objednávku, od zítřka k perzekuci ani společenskou objednávku nepotřebuje a celkově jej lze vnímat jako další utažení šroubu."


(NEW)NEZNAMY_8324  ( Vlaxtstovka,hoijúp§¨ů )   [ 1.11.2010 - 17:31 ]      Re: PROBLEM
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Podle toho textu si pořád nedokážu představit konkrétní perzekuci sebe nebo mého Pána... Za to, že mě občas vyfotí v lechtivé pozici? Nešíří to dál než ke mně. Za ublížení za zdraví? Co jsem pochopila, tak to musí být opravdové ublížení na zdraví, nikoliv modřiny, co se hojí pár dnů. A o té bdsm výbavě? Jako, že má v kufříku běžné potřeby ve stylu provazů, bičíků a tak? To je jako kdybys chtěl někoho potrestat za držení zbraně a zdůvodňovat to přípravou k vraždě. A pokud někdo nezná hranice a kámošem se nechá sníst, i když s tím souhlasí, pak je přece potřeba toho kamaráda potrestat, ne? Myslím, že se jedná spíš o takové věci než o nějaké přivazování k posteli se souhlasem....


(NEW) Tvůj Pán    [ 29.10.2010 - 14:39 ]      Re: PROBLEM
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Hledám milou, přítulnou, ale při tom velmi perverzní, přirozeně submisivní dívku drobné postavy, ve věku do 30ti let, kterou vzrušuje ponižování a je obdařena masochistickými sklony. Více na: http://subinka.com/ V případě zájmu mě prosím kontaktuj na e-mail: hleda.se@subinka.com Případným zájemkyním děkuji.


(NEW)NEZNAMY_6198  ( tom-bdsm,dik@nechcispam.cz ,tom-bdsm.cz )   [ 11.5.2010 - 11:43 ]      Konkrétní popis setkání s PČR při venkovních ponyscénkách
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Nevěřte dohadům a nebuďte tak paranoidní, tuhle situaci už jsme zažili a v pohodě vyřešili, ke spokojenosti všech. Obnovuju naše stránky, konkrétní příhoda byla (už před 10 lety) na webu, nyní funguje odkaz tom-bdsm.cz/sulka3.htm a popis situace začíná až ve druhé půlce textu.


(NEW)NEZNAMY_8384  ( metalski,metalski@email.cz )   [ 8.3.2010 - 10:59 ]      Už to tu vypni
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Stejně t pičoviny už nikdo nečte. Buď šetrný k ekologii, copak asi takový server sežere elektriky? Poslední zhasne hoši!


(NEW)NEZNAMY_1478  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 12.3.2010 - 14:04 ]      Re: Už to tu vypni
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Ale čte...:-) By ses divil :-() - A pokud to vypnou tady, běží jiný jinde dál...třeba svetbdsm.cz


(NEW)NEZNAMY_2497  ( metalski,metalski@email.cz )   [ 12.3.2010 - 22:08 ]      Re: Re: Už to tu vypni
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

A co tady čteš? Pořád dokola? :-)) Bohajeho, zase další blázni, asi nová generace. Že bych zašel na sraz? :-))))


(NEW)NEZNAMY_1252  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 17.3.2010 - 23:29 ]      Re: Re: Re: Už to tu vypni
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Právěže já už nic moc...Nic nového tu nepřibývá :-P


(NEW)NEZNAMY_5558  ( metalski,metalski@email.cz )   [ 19.3.2010 - 13:15 ]      Re: Re: Re: Re: Už to tu vypni
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Právě proto by se měl zachovat akologicky a vypnout to a ušetřit elektrickou energii :-)


(NEW)NEZNAMY_6677  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 20.3.2010 - 00:15 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Už to tu vypni
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Celej veřejnej internet by mohli vypnout! :-P (Resp. nechat nma něm jen užitečné věci a všechny ostatní kraviny zablokovat :-P,aby lidi zase začali žít normálně a neblbli z toho.)


(NEW) IWO    [ 9.3.2010 - 09:51 ]      Re: Už to tu vypni
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Ale v černý verzi to sežere míň eletriky. Viz Black-google :-)


(NEW) petr(angel)    [ 29.1.2010 - 01:04 ]      po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Tak jsem po dlouhé době zavítal zas na dslife a po přečtení komentářů si uvědomil, že stárnu:)

kdyz jsem si cetl diskusi arixe s aaabbbcccem nostalgicky jsem zavzpomínal na vlastní horlivost(pri čtení příspěvků abca) a chápavě pokyvoval hlavou u příspěvků arixe...njn stárnu.

k článku:
osobně mě nejvíce obtěžuje paragraf o šíření pornografie a naopak ostatní paragrafy přijímám celkem s povděkem, na druhou stranu pokud je pornografií(...prezentace pohlavních orgánů, pohlavního nebo jiného pohlavního styku...)tak se uklidňuju myšlenkou, že to co já považuju za lechtivé(resp. stimulující) foto/video/text nezbytně nutně pohlavní orgány nezobrazuje...víc mě zajímá pozadí než jeskynka...a vzhledem k tomu, že jak NTPT podotknul, bylo podobné znění v předchozím zákonu taky, tak žádnou újmu nepociťuji.
Obava ze zavření serveru je myslím taky zbytečná...čistě z rozumového pohledu, kdybych byl policista, raději bych měl přehled o tom co je in a kdo je in na znamých serverech, než abych je zavíral a zdlouhavě hledal kam se ti úchylové zase přesunuli. Upřímně řečeno, dokonce bych asi několik serverů sám spustil a provozoval abych měl, jako administrátor, lepší kontrolu nad děním na serveru(a v "komunitě").

každopádně aktivitu na serveru vítám s povděkem(z nostalgie) a abca tu vítám a přeju ať ho horlivost nepřejde.

na závěr jen vlastní zkušenost: jak jsem říkal kdysi jsem byl stejně horlivý, protože jsem nevěděl co vlastně chci, pak jsem zjistil že mezi tím co mě vzrušuje v textu nebo na videu a tím slabým odvarem téhož co mě stačí v reálu k dosažení stejného efektu (už jen společná sprcha před výpraskem skoro zažene nutkání k bdsm) je propasný rozdíl, takže soudit bdsm lidi podle toho co je volně dostupné a stahované na bdsm serverech nebo o čem se píše v povídkách a příbězích je přinejmenším krátkozraké(je to jakokdyby člověk soudil vanilkový sex podle orgií z vanilkové pornografie...ne opravdu není normálně přirážet do slečny půl hodiny půlmetrovým klackem v polohách z nichž padám vyčerpáním jen se na to dívám, stejně jako není reálné mít každý večer partnerku přes koleno a plácat ji po zadku(o nějakém hodinovém motání nemluvě))...

na jednu stranu tedy chápu horlivé udržování morálky, svobody a důstojnosti i za cenu života, stejně jako chápu horlivé bránění svobody a autonomie a práv rozhodovat o tom co je pro mě dobré a co nikoliv, ale ač obě strany chápu, ani jednu neschvaluju. Myslím si, že zákony jsou naprosto zbytečné, protože ten slušný se chová slušně ať už mu meze stanoví někdo zvenku jakékoliv a ten neslušný si vždy najde cestu jak svého cíle dosáhnout a zákon nepřekročit...jediný efekt zákonů je v tom, že místo o etice a spravedlnosti se bavíme o právu a legislativě. Protože ale etika i spravedlnost je věcí subjektivního pohledu, snaha naroubovat ji podle objektivních pravidel vždy selže. Doufám a modlím se, že se nikdy nedostanu do konfliktu s obecně uznávanými normami, ale vím, že pokud se do konfliktu dostanu, budu se bránit na poli práva a legislativy a nikoliv na poli etiky a morálky. Totéž bych doporučil i všem ostatním. Nešiřte svůj pohled na to co je morální a etické, nepadne to na úrodnou půdu, spíš navrhujte co jsou pravidla, která je třeba respektovat a jaké jsou postihy za přestupky.

Pokud se oprostíme od emocí a ublíženosti, musíme přijmout nový trestní zákoník s povděkem...neupravuje totiž co dělám v ložnici, ale upravuje celý můj život včetně pracovních vztahů, vztahů se sousedy i neznámými lidmi na ulici.

rozloučím se tedy přáním: bože chraň nás(mě) před všemi, kteří si myslí, že mají pravdu a jsou ochotni se za ni bít.(podle sebe soudím tebe: kdysi jsem měl svoji pravdu a byl ji ochoten šířit a neřešil příliš jestli ten komu ji šířím o ni má zájem či nikoliv ani jestli je skutečným protivníkem či jen domělým...proto to přání, nerad bych potkal (fyzicky i přeneseně) nějakého horlivce bojujícího za pravdu a náhodou ji schytal jako nezainteresovaný kolemjdoucí taky)


(NEW)NEZNAMY_2203  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 29.1.2010 - 17:36 ]      Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

V podstatě se dá s vašimi slovy souhlasit, i když bez zákonů by se společnost neobešla, neboť etika a slušnost nemají případné sankce. I desatero mělo svého času strašáka v podobě Božího hněvu a podobně tomu musí být i dnes, kdy by se toho nahoře již nikdo nebál, ale zamřížované cely, smrtící injekce či oprátky trochu ano. Píši trochu, neboť každý pachatel si stejně myslí, že je chytřejší než jeho pronásledovatelé a případný trest jej nemůže dostihnout.


(NEW) petr(angel)    [ 31.1.2010 - 19:13 ]      Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

opět máte pravdu, v mém minulém příspěvku to vyznělo trochu extrémně(žádné zákony).

některé zákony beru jako přínosné, některé jako nutné zlo, některé pak jako zbytečné překážky. Zákony a pravidla beru jako obchod mezi svobodou a jistotou.absolutní svoboda je ANARCHIE absolutni jistota je TOTALITA. Protože se ale potřeba jistoty a potřeba svobody u každého z nás liší. myslím že by bylo vhodné, aby obecně platné zákony oštřovaly jen ty nejběžnější situace v mém životě. Bohužel mám dojem že čím dál tím víc zákonů je šitých na objednávku, jsou nepotřebné a zákonodárci zasahují příliš daleko do mé svobody na úkor jistoty kterou nepotřebuji.

Myslím, že NTPT má potřebu svobody ještě o trošku silnější než já a tak vyhazuje i v době, kdy já jsem ještě klidný:-)


(NEW) Arix    [ 4.2.2010 - 18:56 ]      Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.

Benjamin Franklin

Každý zákon, který omezuje svobodu je špatný. Svobodu je nutné chápat ne jako svobodu jednoho občana (a na ostatní nehledět), ale na svobodu všech. Tedy zákon kriminalizující vraždu je v pořádku a neomezuje ničí svobodu, neboť vrah omezil svobodu (oběti) jako první. Podobně zloděj omezuje (okradenému) svobodu nakládání se soukromým majetkem a tedy zákon kriminalizující zloděje je v pořádku. Naproti tomu není v pořádku zákon omezující pornografii, neboť byla-li natočena se svolením "herců", její prodej neomezuje ničí svobodu. A tak dále.


(NEW) petr(angel)    [ 4.2.2010 - 21:47 ]      Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Ale joo s Benjaminem nejsem ve sporu: jen bych zvýraznil ESSENTIAL a TEMPORARY.

příkladem zákona, který omezuje svobodu ale považuju ho za přínosný je věková hranice trestní odpovědnosti, zákaz kouření na uzavřených veřejných místech, povinná školní docházka, povinné zdravotní a sociální pojištění a mnoho dalších.

každý z nich omezuje moji svobodu, ale vytváří svět, který má jistá pravidla se kterými se můžu stotožnit a nenarušuje moje essential svobody. Pak jsou zákony, které s přehledem dodržuji jen ze strachu z postihu a kdykoliv můžu tak je poruším, protože moji essential svobody omezují.

Kdybych byl kuřák, porušoval bcyh zákon o kouření, kdybych měl 17,75 roční sexuctivou přítelkyni ohnul bych si zakon o trestni odpovednosti když bych věděl, že ujdu trestu. To ale nic nemění na faktu, že to jsou příležitostné prohřešky (příležitost dělá zloděje) a i kdybych takový zákon porušil, ctil bych právo orgánů mě postihovat, a ač bych se sveřepě bránil postihu(nejdu jak tele na porážku) necítil bych to zpětně jako nepsravedlivost nebo křivdu.

nakonec je dost příkazů, zákazů a pravidel, které považuju za voloviny a výplody chorého mozku, nestojí mi za to abych se o nich hádal,ale kdokoliv se o nich bude hadat ma moji podporu(moralni i materialni)...tam se řídím pravidlem, že vynucený slib není slibem a nemusí se dodržet (takovy nejaky karmicky pohled) a překročení jakéhokoliv ze zákonu z te poslední kategorie mě o klidný spánek a čisté svědomí nepřipraví


(NEW) Arix    [ 5.2.2010 - 16:57 ]      Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Věková hranice trestní odpovědnosti omezuje svobodu obětí nezletilého pachatele - tam by imho měli být trestně odpovědní rodiče. Ale nemám zcela silný názor. Pokud jde o kouření, budiž, na místech patřících státu může stát omezit tuto neřest, neboť dochází k poškozování zdraví ostatních.

Povinné sociální pojištění velmi výrazně omezuje mou svobodu zajistit se na stáří. Velmi aktuální je to dnes v situaci, kdy se ví, že státní důchody dnešních třicátníků budou mizivé, pokud vůbec. Co už je esenciální svoboda, než svoboda nakládat s vlastním majetkem?

Benjamin Franklin by se v hrobě obracel už jen proto, že za jeho časů znali majetkový census. Ten, kdo neplatí daně, by měl rozhodovat (např.) o zákazu kouření, ale už ne o výdajích státního rozpočtu.

Zákony, přijímané stylem houfu spoluobčanů s noži v průjezdu, kteří obklopují několik obětí, aby si demokraticky (spoluobčanů je víc) odhlasovali zabavení větší části jejich peněženek, je třeba v současné situaci dodržovat jen proto, aby sis zachránil krk a alespoň fyzickou svobodu... Ale to sem asi nepatří.


(NEW)NEZNAMY_5132  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 6.2.2010 - 16:00 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Arixi, ty máš děti? - Pokud ne, nedivím se tvému "měli by být trestáni rodiče", ale každopádně si představ že bys dělat ve výchově všechno podle tvého nejlepšího (s)vědomí, a stejně by kluk někoho znásilnil a zavraždil...Šel bys ochotně sedět, kál se a zpytoval svědomí, kde se stala chyba? Ad petr_angel a šíření porna: Jde hlavně o to že x lidí, holek i kluků to dělá ze nedobrovolně, ze zoufalství nebo proto že čekali něco jiného a byli oklamáni...Podporujte to a zaděláváte na velké problémy v celé společnosti...Nestačí představy nebo povídky, kde se nikomu reálně neubližuje? Jinak tomu klukovi co ve 13ti znásilnil a zavraždil spolužačku bych šanci dala - Nezavřela ho na doživotí, ale pustila s tím že bude povinně sledován, a určitě ne s čistým TR.


(NEW)NEZNAMY_5307  ( metalski,metalski@email.cz )   [ 11.2.2010 - 18:22 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Arixi, ty máš děti? Ne, to přece není potřeba, největší odborníci na děti jsou přece vždycky ti, co žádné nemají :-)


(NEW)NEZNAMY_6615  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 12.2.2010 - 03:16 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

je rozdíl mezi člověkem který tvrdí, že je největší odborník(arogance) a člověkem, který má svůj názor a argumenty(rozum), které umí ve prospěch svého názoru předložit. Já jsem z arixe nevycítil, že by si myslel, že je největším odborníkem...spíš že má svůj názor (ale nejsem největší odborník na lidi tady:-P)


(NEW)NEZNAMY_6803  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 14.2.2010 - 04:33 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Vždyť tady nikdo netvrdil, že je největší odborník...Každý tady má svůj názor, otázkou je na čem je založený.


(NEW)NEZNAMY_8216  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 14.2.2010 - 15:36 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

cítil jsem v metově příspěvku jízlivost a popíchnutí...jestli to tam nebylo, omlouvám se, pak moje obhajoba arixe nebyla na miste


(NEW)NEZNAMY_3490  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 15.2.2010 - 19:53 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Bylo :->, ale proč by ne :-P :-))


(NEW) Arix    [ 6.2.2010 - 19:04 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Tohle je těžká otázka - zatím se domnívám, že bych byl schopen u svého dítěte zavčas rozpoznat podobné patologické sklony (z jiných důvodů děti nevraždí). Znám několik případů vraždících dětí a zatím vždy byly zjevné chyby v rodině. Ale tvá námitka je jeden z důvodů, proč jsem psal, že můj názor není zcela silný.

Co se porna týče, dokud bude mít zákazníky, bude mít i producenty.

Pokud pustíš člověka v 19 (?) letech do světa a necháš mu škraloup v trestním rejstříku, efektivně mu zabráníš začít normální život. V každém druhém zaměstnání požadují čistý trestní rejstřík, o vydání živnostenského listu nemluvě. To platí obecně - "cejch" v podobě zápisu v TR je velmi kontraproduktivní věc, která člověka po propuštění z vězení, kdy nemá peníze, práci a většinou ani rodinu (málokterá žena vydrží sama) dovede společně se zkušenostmi nabytými v kriminále k recidvě.


(NEW)NEZNAMY_32  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 7.2.2010 - 20:50 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Já četla i o případech, kde se všichni včetně rodičů viníka divili jak se to mohlo stát... Ad porno: Když se to bude víc hlídat a nebyli by v tom po podplacení namočeni i ti co to hlídat mají... Ad TR: Tojo...Ale pak ať se teda vyčistí TR všem co jdou z vězení, resp. zaměstnavatelům zakážou to požadovat...Stejně jako už není vhodné vyptávat se na rodinný stav a plat v předchozím zaměstnání, i tohle tedy nikoho nemusí zajímat, když pak za to apriori vyhazujou.


(NEW) Arix    [ 7.2.2010 - 23:10 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Hlídat... Zakážou... Ach jo... :-(


(NEW)NEZNAMY_124  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 10.2.2010 - 04:03 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Hm já vím, ty bys nejradši anarchii :-/


(NEW) Arix    [ 12.2.2010 - 08:38 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Ne anarchii, ale minarchii.


(NEW)NEZNAMY_6803  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 14.2.2010 - 04:36 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

:-)) Pojem minarchie neexistuje...Resp. jak by sis to představoval v reálu?


(NEW) Arix    [ 15.2.2010 - 19:10 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

pro začátek http://cs.wikipedia.org/wiki/Minarchismus, v reálu fungoval déle než současný hybrid socialismu a omezeného trhu.


(NEW)NEZNAMY_200  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 14.2.2010 - 22:27 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

pojem existuje cirte(stat s minimalnim aparatem a min zasahy do lid zivotu...googli ale asi spis v angl.), jak by fungoval v reálu je i pro mě interesantní-provokativni téma(ale na to zas toto neni vhodne medium)


(NEW)NEZNAMY_7815  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 12.2.2010 - 10:10 ]      ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

minarchie je hloupost...ideologie
Dnes by jednotlivec neměl šanci v boji s korporátním světem a i kdyby to bylo v dobe mimo globalizaci, stejně někteří lidé jsou prostě hloupí a žijí přítomností a zoufalí lidé dělají zouflé činy. Já (nebo ty?) si v dobrých časech odkládáme na ty horší, jsou ale lidé, kteří to nedělají a když přijdou horší časy, vydají se do ulic rabovat. Nejsem zastáncem sociálního státu nebo byrokracie, ale stát(někdo) se musí postarat, aby každý měl dostatek na přežití(aby nebyli zoufalí) a každý měl co ztratit(jen když máš co ztratit tak vyvažuješ zisk rizikem)


(NEW) Arix    [ 15.2.2010 - 19:23 ]      Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Myslím si, že nemáš pravdu. Velká firma je sice silnější, než ty, ale pořád máš větší šanci v boji s ní, než se státem. A to ze dvou důvodů - firma se (většinou) chová dlouhodobě předvídatelně a logicky (stát nikoliv - jeho představitelé se chaoticky snaží zalíbit průměrným občanům a za pomoci korupce vytěžit z časově omezeného vládnutí co nejvíce pro sebe), a za druhé se nesnaží ovládnou kompletně všechny sféry tvého života.

Co se týče lidské hlouposti - pokud budou hloupí lidé chráněni před důsledky svých rozhodnutí, budou čím dál tím více riskovat a "hloupé" stereotypy se budou posilovat. Příkladem je současná "krize" - představ si, že za tebou někdo přišel a řekl ti, ať mu jen tak na dobré slovo dáš peníze, že kdesi v USA buduje jakousi firmu, a ty si můžeš koupit podíl, který možná časem poroste, a nemusíš (nemůžeš) se o nic starat. Půjčíš mu na dobré slovo peníze, nebo je půjčíš sousedovi, fungování jehož podniku jsi schopen prohlédnout? První možnost ti může přinést větší zisky a víš-li, že tě stát nenechá přijít o vše, budeš riskovat. Pokud bys neměl pocit státního dohledu, půjdeš jen do mnohem menšího rizika...

Každý má co ztratit, třeba život, a argument, že nebude-li mít někdo co jíst, půjde krást, je lichý. Naopak, pokud mu zajistíš bazální bezpracnou existenci, dopřeješ mu čas na to, aby si zbytek, který ho dělí od pohodlného života, přikradl. Nehledě k tomu, že v toku času díky motivaci počet "chovných" (konzumentů) stoupá a "tažných" (producentů) klesá.


(NEW) petr(angel)    [ 17.2.2010 - 01:19 ]      Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

těžko se mi s tebou polemizuje, protože nevím o lepším zřízení, jen několik námitek proč nejsem plným liberálem: 1)globalizace: jakýkoliv stát se rozhodne pro minarchii bude sežrán(jeho občané) ostatními...Minarchie kdysi?možná.Minarchie dnes?Vzhledem k paktum a mezinárodním smlouvám, otevřenému trhu práce i kapitálu, mezinárodním soudům... asi ne.
2)technologie je mocná zbraň kterou k dispozici dnes máme, kdysi nebyla. Spíše než nedostatkem trpíme nadprodukcí(v celosvětovém měřítku) hladomory jsou častěji výsledkem spekulací na komoditních trzích a politik mezinárodních korporací("zákaz" pěstování určitých plodin resp. hospodářské zvýhodnéní jiných činností)...kdysi se válčilo mečem, dnes se válčí penězi, lobisty a diplomaty.
ad hloupost: v tvém příkladu nejsme ve sporu, mě šlo spíše o situace ohrožení života a existence...pokud se stát nepostará je problém (viz zaplavy Thajsko, zemetreseni Haiti, Katrina USA). Tam už člověk nehledí na morálku, ale na přežití.
ad firma vs já: bez státních zásahů se nevyhneš monopolu, oligopolu, duopolu. Možná ne všude, ale v některých oblastech jistě. apropos zasahy státu: komerční zdravotnictví ala USA mě docela děsí.Podobně by to bylo s obranou, soudnictvím, policií, školstvím, bankovnictvím, finančními trhy a a a...ideální by bylo kdyby ve státní správě nemohli pracovat pitomci a amorální lidé....obávám se ale zda by se pak našlo dostatek adeptů co by obě podmínky splňovali a ještě chtěli pracovat ve státních služách.


(NEW) Arix    [ 15.2.2010 - 23:02 ]      Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Napadl mě takový "zákeřný" dotaz na Nautiku a Petra - přispíváte na charitu? Pomohli jste někomu ze skupiny lidí, o nichž mluvíte?

1) pokud ano, proč se domníváte, že to tak nemůže fungovat obecně?

2) pokud ne, kde berete morální právo přikazovat druhým, aby přispívali na něco, na co vy sami přispívat nechcete?

Odpovědi klidně do pošty, myslím, že jsme zcela off topic nejen vůči článku, ale i vůči tématu celého serveru (byť je pravda, že podmínkou nutnou pro dominantního člověka je schopnost postarat se sám o sebe, aby se mohl starat i o druhé) :-)


(NEW) petr(angel)    [ 17.2.2010 - 01:32 ]      Re: Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

:-) zákeřný dotaz :-)

nelíbí se mi myšlenka charity kvůli klidnému svědomí, ale mám rozvinutý smysl pro spravedlnost, takže pomáhám konkrétním lidem jejichž osud mě zaujal.

Proč to tak nemůže fungovat obecně? protože já pomáhám jen těm, kterým pomoci jde, ti co mají smůlu a jsou už napořád(nemocní, staří) naobtíž, ti se mé pomoci nedočkají(resp dostanou jen pomoc "naoko-zeslušnosti", nebude v tom úmysl je vytáhnout, spíše jen uklidnit svědomí). Pokud by to tak bylo obecně, tak mnoho lidí umře...sice z pohledu evoluce ti přeživší budou silnější a tak lidský druh na tom bude lépe(bude životaschopnější) ale řekni to někomu s rakovinou kdo nemá rodinu...že bez něj bude světu lépe:-((((.

ad morální právo: když já platím daně, chci od ostatních jen totéž co dělám já...platit daně. nekážu něco co sám nejsem ochoten činit, (OK někdy příležitostně moralizuju, ale to je bez snahy něco změnit...pouze upozornit, že je realita jiná, než jakou bych si ji přál...a to jen v siuacích kdy jsem face to face s někým blizkým jehož vystupování mi nevoní, protože myslím, že si nezasloužil svou pozici a s mocí má jít ruku v ruce zodpovědnost a on(a) se zodpovědně nechová tak jak bych si myslel, že bych se na jejho místě choval já)
jak je to u tebe s charitou Arixi?(pozn. líbil se mi John D. Rockefeller: 10 procent z výdělku cirkvi:-))


(NEW)NEZNAMY_8830  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 17.2.2010 - 08:36 ]      Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

"...ti co mají smůlu a jsou už napořád(nemocní, staří) naobtíž, ti se mé pomoci nedočkají" Počkejte až se to stane vám, nemoc se vám může sice vyhnout, ale stáří neutečete. A nevím jak vám bude, když vám někdo řekne, že jste na obtíž! Z tohoto vašeho obratu se mi udělalo špatně, protože s takovýmto názorem tahle společnost daleko dojde! A jak byste chtěl problém stáří a nemoci řešit? Postavit je snad ke zdi nebo zplynovat? Tohle mne opravdu vytočilo!


(NEW) Arix    [ 19.2.2010 - 16:54 ]      Re: Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Moje vidění světa je takové, že se snažím dle svých možností trochu pomáhat i těm, kteří nemají šanci na zlepšení svého stavu. Ale nemyslím si, že je vhodné nutit druhé.

Sám se stáří a bezmocnosti bojím jako máločeho a doufám, že budu mít dost síly pomoc druhých rázně a definitivně odmítnout.


(NEW)NEZNAMY_1067  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 17.2.2010 - 18:58 ]      Re: Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Klid...byla to palba do vlastních řad. Starý nejsem, ale nemocný a odkázaný na pomoc ano. Přesto pomoc beru jako dar každého jednotlivce ne jako moje právo...vyžadovat spravedlnost je krátkozraké. Pokud mi tedy někdo pomoci odmítne, nejen že mu nebudu spílat, ale ani se na něho nemůžu úplně zlobit...asi v sobě mám Spartanské geny:-(
jak problém stáří a nemoci řešit:státem a povinnou pomocí. Takovou nějakou daní za mládí a zdraví...tak jsme se k tomuto bodu mmj dostali...jestli státní pomoc ano či ne a já obhajoval pozici ano, protože pomoc ze soukromých rukou by mohla selhat na přístupu který jsem popsal.


(NEW)NEZNAMY_1075  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 17.2.2010 - 19:06 ]      pozn k predeslemu
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

ještě poznámka na okraj PROČ nechci pomáhat těm kterým není pomoci???

ne protože bych byl sobec, šel po efektivitě nebo neměl empatii, ne protože bych se chtěl vyhýbat nepříjemným tématům, nemoci, smrti, slabosti.
Nechci pomáhat těm kterým není pomoci, protože mám jen málo na rozdávání a tak každá kapka pomoci musí padnout na úrodnou půdu, aby z ní něco bylo.
Když pomůžu někomu, kdo je momentálně na mizině, tak moje pomoc měla smysl, měla význam, znamenala změnu. Pokud napřu své síly na udržování při životě člověka, který se ze své situace už nikdy nedostane (nebo dokonce už ani nemá vůli žít a jen přežívá), nejenom že svou pomoc vyplýtvám, ale nepomůžu těm u nichž jsem mohl znamenat rozdíl.
Nepohoršujte se nade mnou...není to lehkomyslný výběr, nebo výběr lepší možnosti...je to volba mezi dvěma zly a já po důkladném zvážení volím to co považuji za menší zlo.


(NEW)NEZNAMY_6320  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 18.2.2010 - 19:24 ]      Re: pozn k predeslemu
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

A podle jakého klíče to určuješ? - Jak poznáš, která půda je úrodnější? - Co když úrodná bude právě ta, která na to zpočátku nevypadá, a naopak?


(NEW)NEZNAMY_4464  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 16.2.2010 - 01:26 ]      Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

A že jsem "off topic" je mi fuk, protože je to tady normální/bylo tak vždycky...A k tématu jsem se už vyjádřila.


(NEW) Arix    [ 16.2.2010 - 17:30 ]      Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Fajn, já jen aby neprotestovali BDSM-dychtiví a politikou opovrhující čtenáři :-)


(NEW)NEZNAMY_8156  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 17.2.2010 - 03:07 ]      Re: Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Tací tady ještě jsou? :-))


(NEW)NEZNAMY_4464  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 16.2.2010 - 01:24 ]      Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Ano já na charitu přispívám, několikrát měsíčně.


(NEW) Arix    [ 16.2.2010 - 17:31 ]      Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Perfektní. Já také. A teď mi řekni, proč nenechat přispívání na ty opravdu nešťastné na lidské dobrovolnosti, případně na pojištění?


(NEW)NEZNAMY_8156  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 17.2.2010 - 03:13 ]      Re: Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

A pojištění?? - Víš přece jak pojišťovny fungují...Nebo ne?


(NEW)NEZNAMY_8156  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 17.2.2010 - 03:10 ]      Re: Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

"Perfektní. Já také. A teď mi řekni, proč nenechat přispívání na ty opravdu nešťastné na lidské dobrovolnosti, případně na pojištění?" Stejná odpověď jako na otázku "Proč by to tak nemohlo fungovat obecně ode všech": Protože hodně lidí ti řekne "Proč JÁ bych měl něco dávat, sám mám málo, ať přispějí ti druzí..." - Paradoxně ale nejvíc dávají právě ti, co mají sami (skutečně) nejméně.


(NEW)NEZNAMY_3490  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 15.2.2010 - 20:19 ]      Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Nikdo neříká že stát má podporovat vyžírky...Ale že nemá nechat padnout na hubu lidi co k chudobě přišli jako slepí k houslím.


(NEW) Arix    [ 15.2.2010 - 22:48 ]      Re: Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

O ty se má postarat dobrovolná solidarita neboli charita.


(NEW)NEZNAMY_3490  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 15.2.2010 - 20:17 ]      Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Arixi, kde děláš a včem žiješ ty? Přišel jsi ke všemu ryze svým přičiněním? Co můžeš vědět o komunismu a socialismu, když v 89. ti bylo 9 let?


(NEW) Arix    [ 15.2.2010 - 22:50 ]      Re: Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

První otázce nerozumím. Druhá otázka - snad ano. Třetí otázka - znám jejich ideologii a z vyprávění velmi blízké komunistickou diktaturou postižené osoby vím, jakým způsobem se konkrétně působilo zlo.


(NEW)NEZNAMY_3643  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 15.2.2010 - 21:06 ]      Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Tedy 11 let...9 bylo mýmu bráchovi.


(NEW)NEZNAMY_6803  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 14.2.2010 - 04:39 ]      Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

A co když není z čeho odkládat...?


(NEW)NEZNAMY_8216  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 14.2.2010 - 15:34 ]      Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

vždy je z čeho odkládat...resp kdykoliv si umíš představit, že by mohlo být hůř než momentálně je, tak můžeš odložit a když je tak mizerně, že už hůř být nemůže, tak tě nemusí trápit, že nemůžeš odkládat, protože právě nastal čas, kdy máš sáhnout do rezerv které sis udělala doteď


(NEW)NEZNAMY_3490  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 15.2.2010 - 19:51 ]      Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

A když už hůř být nemůže? (Resp. může, ale znamenalo by to že už jsi bezdomovec a děti ti právě odvádí sociálka)...Když má rodina prostě akorát tolik peněz, aby vyšla...? - Já vím, teď asi zargumentujete že si neměli pořizovat děti když je pořádně neuživí (resp. nenaspoří), ale tyhle děti vás jednou budou živit.


(NEW) Arix    [ 15.2.2010 - 22:54 ]      Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Zkus mi takovou rodinu/člověka najít (předpokládejme zdravou), a já ti ukážu na konkrétním příkladě, jak si může zvýšit příjem. Jen se nesmí bát práce. Ostatně taky jsem kdysi víkendy trávil kopáním krumpáčem nebo navíc pracoval v noci ve skladu, když nebylo zbytí, a nemám pocit, že by mi to nějak uškodilo.


(NEW)NEZNAMY_4464  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 16.2.2010 - 01:21 ]      Re: Re: Re: Re: Re: ot
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Znám lidi, co si přivydělávají a i tak jsou od výplaty k výplatě...A do toho skladu atd. tě taky musí vzít. Dneska?


(NEW)NEZNAMY_3490  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 15.2.2010 - 19:54 ]      mírná oprava...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Tyhle děti jednou budou živit (i) vás.


(NEW)NEZNAMY_8918  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 1.2.2010 - 08:44 ]      Re: Re: Re: po dlouhe dobe zas na ds life
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Tady je problém v tom, co jsou "nejběžnější situace v mém životě", protože z pohledu každého jedince se jedná o něco jiného a jsme zase tam, kde jsme byli, protože co občan, to názor. A naši zákonodárci již dávno nejsou našimi zástupci, pokud kdy byli. Máte pravdu, že jejich "dílka" jsou šita na míru něčemu jinému než potřebám občanů, ale pak je tu otázka: "Co s tím?" Volič k volbám nejde nebo volí stejné v..., rád se nechá manipulovat krásnými slovíčky a ideály, za nimiž se skrývá pravý opak a mohl bych pokračovat...


(NEW)NEZNAMY_79  ( petr(angel),angelpetr@email.cz )   [ 1.2.2010 - 11:36 ]      nejbeznejsi situace v mem zivote
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Tak tady vás možná překvapím jak jednoduchá je má definice: Zákony, které upravují nejběžnější situace v mém životě jsou takové zákony, na nichž se jednomyslně shodne celá sněmovna. Myšleno na jejich užitečnosti/potřebnosti nikoliv na konkrétním znění, tam bude zapotřebí kompromisů a konsenzu.

ps ad co s tim: opet jednoducha rada...nacpat do parlamentu co nejvice stran.Kdyz uz se nezbavim lobistu, muzu jejich praci poradne stizit, kdyz jim dam na vyjednavani vic "klientu".Ted jim staci zaplatit topolanka s paroubkem a maji zakon v kapse, potom budou muset platit vice lidem a mozna nektery z nich(politiku) bude mit chut(charakter/odvahu) promluvit...


(NEW) Asdareel    [ 16.1.2010 - 20:59 ]      
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Jak má člověk brát vážně a jinak než jako bohapustou buzeraci lidí to, co vzešlo z hlav poslanců - tedy různých těch "íček," "téček," "vodníků" apod. To jsou tedy zákonodárci ;-) Jinak se nedomnívám, že by bdsm aktivity, které jsou v rámci safe, sane a consensual byly zahnány do ilegality. Drtivou většina toho, co je obsaženo v nových paragrafech, již obsahoval i dřívější trestní zákoník. Pokud by někdo byl šikanován nějak očividně nespravedlivě a mimo mísu, je samozřejmě třeba, aby byli k dispozici šikovní a cenově dostupní právníci, což by mohlo být jedním z produktů bdsm komunity. Myslím, že rovněž kontakty na média a připravenost k medializaci podobného šikanování by se mohlo ukázat jako dobrý protitah. Je potvrzena moje myšlenka, že je třeba dělat osvětu, osvětu a zase osvětu, aby se safe, sane a consensual aktivity posunuly do mainstreamu a abychom se dokázali společensko-právně etablovat tak, jako např. gayové.


(NEW) Athenai    [ 14.1.2010 - 10:30 ]      § 30 odst. 3
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Přátelé, §30 odst. 3 ... svolení nemůže existovat v případě ublížení na zdraví. Ublížení na zdraví naleznete definováno v § 146 a trestným činem je, pokud bylo spácháno úmyslně. Z toho vyplývá, že bude-li obviněnému prokázán úmysl, neochrání ho před odsouzením § 30. Úmysl existuje přímý a nepřímý. Přímý úmysl je takový, kdy víte, co svým jednáním můžete způsobit a zároveň to i způsobit chcete. Nepřímý úmysl spočívá v tom, že jste věděli, co můžete způsobit a byli jste s tím srozuměni, tedy počítali jste s tím, že se to může stát.


(NEW)NEZNAMY_3593  ( metalski,metalski@email.cz )   [ 12.1.2010 - 18:08 ]      Paranoici brečí
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Já nevím čeho se vlastně bojíte, já tam nenašel nic, co by doposud nebylo. Moje sexualita je soukromá věc, proto mě těžko bude někdo soudit. Když nějakou buchtu naserete a ona vás pak udá, je to už jedno, jestli bdsm, nebo nebdsm.


(NEW)NEZNAMY_7744  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 17.1.2010 - 22:55 ]      Re: Paranoici brečí
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Tak tak - Víšco, jde o to že kvůli tomu třeba shoděj tenhle server :-P :))


(NEW)NEZNAMY_1731  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 15.1.2010 - 11:06 ]      Re: Paranoici brečí
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Přesně tak, moje slova!


(NEW)NEZNAMY_3740  ( Edgetoy,edgetoy@seznam.cz )   [ 7.1.2010 - 22:28 ]      Zásadní je 30tka
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Bereme li BDSM - jako věc, kterou provozují oba partneři dobrovolně... pak zásadní je právě paragraf 30... Osobně bych se vůbec nebál, toho že BDSM hrátka bude ilegální... jak jsem psal 30je základní. I kdyby někdo třetí BDSM hrátku nahlásil, a nějaký akční ouřada či vyštřovatel se toho chopil, tak stále subí dolejšěk při výslechu řekne že šlo o par 30... k tomu se (kdyby v extrémním případě došlo k soudu) přidá soudní znalec z oboru sexuologie... Druhá věc by byla kdyby, dolejšek prohlásil, že to dobrovolně nebylo... to by pak platili, byl průšvih protože v tomto ohledu je zákon zpřísněný, ale to je na každém, aby z vážil s kým akční a ským ne. Co se týče vyznavačů třeba jehliček... tak kde není žalobce není ani soudce... a na ublížení na zdraví musí být určitou dobu trvající pracovní neschopnost.... To o čem píši je nejen můj názor, ale rovněž názor právníka se kterým jsem o tom hovořil.


(NEW)NEZNAMY_3740  ( Edgetoy,edgetoy@seznam.cz )   [ 7.1.2010 - 22:23 ]      Zásadní je 30tka
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Bereme li BDSM - jako věc, kterou provozují oba partneři dobrovolně... pak zásadní je právě paragraf 30... Osobně bych se vůbec nebál, toho že BDSM hrátka bude ilegální... jak jsem psal 30je základní. I kdyby někdo třetí BDSM hrátku nahlásil, a nějaký akční ouřada či vyštřovatel se toho chopil, tak stále subí dolejšěk při výslechu řekne že šlo o par 30... k tomu se (kdyby v extrémním případě došlo k soudu) přidá soudní znalec z oboru sexuologie... Druhá věc by byla kdyby, dolejšek prohlásil, že to dobrovolně nebylo... to by pak platili, byl průšvih protože v tomto ohledu je zákon zpřísněný, ale to je na každém, aby z vážil s kým akční a ským ne. Co se týče vyznavačů třeba jehliček... tak kde není žalobce není ani soudce... a na ublížení na zdraví musí být určitou dobu trvající pracovní neschopnost.... To o čem píši je nejen můj názor, ale rovněž názor právníka se kterým jsem o tom hovořil.


(NEW)NEZNAMY_3740  ( Edgetoy,edgetoy@seznam.cz )   [ 7.1.2010 - 22:10 ]      Zásadní je 30tka
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Bereme li BDSM - jako věc, kterou provozují oba partneři dobrovolně... pak zásadní je právě paragraf 30... Osobně bych se vůbec nebál, toho že BDSM hrátka bude ilegální... jak jsem psal 30je základní. I kdyby někdo třetí BDSM hrátku nahlásil, a nějaký akční ouřada či vyštřovatel se toho chopil, tak stále subí dolejšěk při výslechu řekne že šlo o par 30... k tomu se (kdyby v extrémním případě došlo k soudu) přidá soudní znalec z oboru sexuologie... Druhá věc by byla kdyby, dolejšek prohlásil, že to dobrovolně nebylo... to by pak platili, byl průšvih protože v tomto ohledu je zákon zpřísněný, ale to je na každém, aby z vážil s kým akční a ským ne. Co se týče vyznavačů třeba jehliček... tak kde není žalobce není ani soudce... a na ublížení na zdraví musí být určitou dobu trvající pracovní neschopnost.... To o čem píši je nejen můj názor, ale rovněž názor právníka se kterým jsem o tom hovořil.


(NEW)NEZNAMY_2948  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 7.1.2010 - 19:40 ]      Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

že v BDSM je tohle všechno DOBROVOLNÉ, na základě DOMLUVY (ať už slovní, písemné nebo na základě porozumění si a souhlasu), v reálu samozřejmě nikoliv. Pak je tady jenom otázka hranic, ale to už je na lidech co tohle "provozují".


(NEW) Arix    [ 9.1.2010 - 21:08 ]      Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Právě, že to není jen na lidech, kteří tohle provozují. Přesáhnou-li hranici, kterou zákonodárce, potažmo soudce definuje jako ublížení na zdraví, ani souhlas subinky neuchrání dominantního partnera případných právních komplikací.

Schválením nového Tr.Z. klec neztratila mříže, ale je prostornější. :-)


(NEW)NEZNAMY_7744  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 17.1.2010 - 22:59 ]      Arixi,
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

"kde není žalobce, není ani soudce", jak už tu někdo napsal - Jaké přesažení hranic myslíš? - Samozřejmě že useknutí ruky atd. už nejde ani se souhlasem subi, to už jsme ale někde jinde a ne v BDSM.


(NEW) Arix    [ 18.1.2010 - 23:37 ]      Re: Arixi,
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

ublížení na zdraví: jde o takový stav, který znesnadňuje, nikoliv jen po krátkou dobu (dle dosavadní praxe je onou hranicí sedm dnů), obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské ošetření.

Vulgo dostaneš-li rákoskou pořádně na zadek a bude ti po dobu týdne znesnadněno sezení, stačí jen aby sis nechala předepsat heparoidovou mast.


(NEW)NEZNAMY_2380  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 19.1.2010 - 12:21 ]      Re: Re: Arixi,
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Paranoia není na místě, a to už jen proto, že do komunity BDSM patří několik vyšších policejních funkcionářů, víme i státních zástupcích, soudcích a dalších čelných představitelích našeho státu. Tož to by už dávno také seděli, kdyby tyto hrátky, jež provozují nejen za svými domovními dveřmi, byly podle nového trestního zákoníku trestné, ne?


(NEW) Asdareel    [ 20.1.2010 - 10:23 ]      Re: Re: Re: Arixi,
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Tak to rozhodně není argument. Quod licet Iovi, non licet bovi. Samozřejmě věrchuška a silovici si vždy dělali co chtěli a vždy si budou dělat co budou chtít.
Jinak v zásadě souhlasím s tím, že paranoia není úplně na místě, nicméně je zásadně třeba hrát po celé ploše hřiště, využívat veškerý manévrovací prostor, nevyklízet ani milimetr pozic zbytečně.


(NEW)NEZNAMY_8065  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 22.1.2010 - 20:11 ]      Re: Re: Re: Re: Arixi,
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Neřekl bych, že "Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi". Nepamatujete si ten případ soudce, který nic nedělal a jen měl u sebe doma a v práci materiály, jež se dají označit za pedofilní? Taky to na něj někdo musel oznámit a dát do médií! Takže jistý si nemůže být nikdo! Holt bezpečnostní prověrka je bezpečnostní prověrka!


(NEW) IWO    [ 25.1.2010 - 08:38 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Arixi,
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Jenomže ten se, jestli si pamatuju dobře, dostal do zátahu na "síť dealerů dětské pronografie". Prostě jak jednou ročně vyluxujou pedo-fora na netu a posbíraj lidi, co něco nabízej už hodně okatě.


(NEW)NEZNAMY_410  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 25.1.2010 - 11:06 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arixi,
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Ono se z těchto funkcí neodchází také okatě. Záminkou bývají rodinné či zdravotní problémy a jiné "berličky", neboť by to klidu ve společnosti nepřidalo!


(NEW) Asdareel    [ 25.1.2010 - 12:50 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arixi,
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Ano, to je v podstatě to, co jsem chtěl říct. Autority, siloviki, prostě vyvolení můžou skoro všechno, samozřejmě, pokud nepřekročí veškeré myslitelné meze. A pedofilie je úplně jiná váhová kategorie, než safe, sane a consensual bdsm. A potom, když už opravdu je situace dotyčného jedince opravdu neudržitelná, tak prostě "ze zdravotních důvodů" požádá o uvolnění z funkce. Aby se udržel "klid ve společnosti."


(NEW)NEZNAMY_595  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 25.1.2010 - 13:26 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arixi,
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Lépe takto než nijak!


(NEW)NEZNAMY_410  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 25.1.2010 - 11:14 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arixi,
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

V posledních měsících neprošli bezpečnostní prověrkou jeden státní zástupce a dva soudci, právě kvůli zjištěnému napojení na ruskojazyčný organizovaný zločin, a to přes BDSM hrátky. Dále to nebudu specifikovat, ale toto se již do médií nedostane.


(NEW)NEZNAMY_4644  ( ...,... ,... )   [ 10.1.2010 - 07:11 ]      Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

"Právě, že to není jen na lidech, kteří tohle provozují. Přesáhnou-li hranici, kterou zákonodárce, potažmo soudce definuje jako ublížení na zdraví, ani souhlas subinky neuchrání dominantního partnera případných právních komplikací." Ono je třeba také definovat, co je ještě tzv. normální a co je extrém. Z pohledu dvou lidí to může být normalita, ale z pohledu psychiatrie či zákona pravý opak. A poté prostě musí přijít represe! Vždyť BDSM, ať se již dnes všeobecně a módně přijímá, je také na hranici normality, alespoň část praktik, pokud ne všechny!


(NEW) Arix    [ 10.1.2010 - 19:26 ]      Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Strach z toho, že normalita není univerzálie? Potřeba natěsnat každého do patříčné škatulky?


(NEW)NEZNAMY_6561  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 10.1.2010 - 20:52 ]      Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Ten pravý mluví o škatulkování, když sám jiné do různých škatulek dává!


(NEW) Arix    [ 11.1.2010 - 01:05 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Rozdíl je v tom, že dva lidé, ať spolu obcují v soukromí jakýmkoli způsobem, nezasahují do práv nikoho třetího. A byť jejich způsob soužití považují ostatní za pošetilý, zvrácený či nesprávný, nemají morální právo jim v něm bránit.


(NEW)NEZNAMY_5211  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 11.1.2010 - 15:07 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

V určitých případech mají, neboť svoboda není bezbřeze nekonečná!


(NEW) Arix    [ 11.1.2010 - 16:41 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Není, protože si svobodu druhých jednotlivců uzurpují lidé jako ty.


(NEW)NEZNAMY_744  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 12.1.2010 - 10:41 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Kdyby si dělal každý co si zamane, pak to nebude svoboda, ale anarchie. A když už jsme u jádra pudla, zloděj by taky chtěl mít svobodu krást. A jaký je potom rozdíl mezi nějakým "deviantem" či zlodějem, pro ostatek společnosti a z hlediska tradiční morálky, a to nejen té západní, prakticky žádný. P.S. A chtěl bych vidět jak byste láteřil, kdyby vás někdo okradl a stát vám řekl, že je svoboda a je to jen a jen vaše věc. To byste se určitě zbarvil do ruda, i když stále hovoříte o státu jako něčem přinejmenším nadbytečném!


(NEW) Arix    [ 12.1.2010 - 19:05 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Mícháš jablka a hrušky. Je něco dočista jiného, když zloděj okrade svou oběť PROTI JEJÍ VŮLI, než když spolu dva lidé DOBROVOLNĚ obcují.

Stát, který používá (často, ne ze 100%) mé nedobrovolně odevzdané daně na něco, co nechci, případně co bych si financoval jinak, je podobným zlodějem.


(NEW)NEZNAMY_1715  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 15.1.2010 - 10:45 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Já tady celou dobu mluvím spíše o tom nedobrovolném obcování, kterého stále více přibývá a nejde jen o ty mediálně známé kauzy. Mnohé případy, které jsou ještě horší, se ani do hromadných sdělovacích prostředků nedostanou. Ale jako vy nejste nadšený z instituce státu, já zase nejsem nadšený z existence vám podobných, neboť - ať si to přiznáte nebo ne - jste genetická odchylka! A člověk je stejný jako všechny ostatní součásti živé přírody, nemá rád odchylky od normálu! I když rozdíl tu je, jeden druhého nesežereme apod.


(NEW) ikkyu    [ 24.1.2010 - 00:09 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Člověk se vyvinul z opice jen díky genetickým odchylkám. Bylo to dobře? Nemáš právo to soudit.


(NEW)NEZNAMY_943  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 25.1.2010 - 18:24 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Mám právo to soudit pokaždé, kdy se mi dostane do rukou případ sadisty, který v návalu své vášně někoho znásilnil, těžce poranil či zabil. A abych odpověděl dopředu všem těm, kteří budou tvrdit, že BDSM je jen a jen o oboustranném souhlasu - také on před inkriminovaným činem vždy hovořil o tom, jak vše dělá jen se souhlasem partnera apod. výmluvy! Takže jak poté věřit dalším, když kriminalita v této oblasti stále vzrůstá, neboť nad nikým nesvítí svatozář?


(NEW) ikkyu    [ 25.1.2010 - 23:56 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

A do třetice: snaha kontrolovat něčí sexualitu je sama o sobě jednou z forem sadismu. Popřemýšlej o svých motivacích.


(NEW)NEZNAMY_4418  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 27.1.2010 - 08:32 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Deviant si nikdy nepřipustí, že je deviantem, stejně jako blázen, že je bláznem!


(NEW)NEZNAMY_2572  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 26.1.2010 - 13:58 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Někoho znásilňovat, vraždit, různými způsoby fyzicky či psychicky ponižovat, to již není něčí sexualita, ale zvrácenost, jež musí být potlačena. Zvláštní je, že někteří tady rádi používají fráze "Safe, sane and consensual", ale přitom si tak zavile hrají na advokáty těch, kteří jim tuto pověst kazí. Je to docela úsměvné, stejně jako označení mé osoby za sadistu. A právě tím, že obhajujete takovéto případy a z policejních i justičních orgánů děláte bandu zlotřilců, nedokážete nikdy přesvědčit ostatní, že nejste jejich ohrožením. Beru, že si doma i v plenéru chcete v rámci těchto praktik cosi "zahrát", do osobní sexuality mi nic není, ale pokud překročí mez, tak onoho jedince prostě musíme klepnout přes prsty, ať se to již někomu líbí či ne! A zejm. si uvědomte, že vaše svoboda také někde končí, a to právě tam, kde začíná svoboda jiného!


(NEW) ikkyu    [ 27.1.2010 - 00:24 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Bandu zlotřilců z vás nikdo nedělá, tak jí z nás nedělej ani ty. Nejsou nijak dávné doby, kdy jste posílali do vězení třeba za homosexualitu. Značná část našich soudců jsou bohužel alibisté bez názoru, nejsou výjimkou ani soudci zapojení do organizovaného zločinu. Takže se nediv, když se na vás díváme s nedůvěrou. Svoboda jednoho samozřejmě končí tak kde začíná svoboda druhého, to tady snad nikdo nezpochybňuje. To že jsou mezi sadisty zločinci ještě neznamená, že zločinci jsou všichni. Stejně jako to že jsou mezi soudci zločinci ještě neznamená, že jsou zločinci všichni. Neházej všechny do jednoho pytle na základě pár svých zkušeností. Ve své profesi se totiž z povahy věci dostáváš do kontaktu jen s těmi, kteří pravidla překročili.


(NEW)NEZNAMY_4400  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 27.1.2010 - 08:29 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Zvláštní je, že si každý vše vztahuje automaticky na sebe. Mně osobně nevadí, to jsem již řekl, co si děláte za svými dveřmi, to je vaše soukromá věc a za to vás nikdo zavírat nebude. Viděl jste snad v minulosti, že by byl u nás odsouzen nějaký obdivovatel BDSM hrátek jen za tuto svoji zálibu? Odpovím za vás, ne a ještě jednou ne! Vždy to byli devianti, kteří křehkou stranu zákona tvrdě překročili a poté se vymlouvali. Je znám případ muže, který ubil k smrti svoji manželku a jeho alibistickou výmluvou bylo to, že byla jeho otrokyní a tvrdé bití milovala. Dobře, ať si doma dělají, co jen chtějí, ale i tam jsou určité hranice (§ 143, § 141, ale případ spadal ve skutečnosti pod dnešní § 140). A nesmíme opomenout i § 149, 150 a další. Náš nový trestní zákoník je až na několik drobností a chybiček (způsobených legislativním procesem) rovnocenným těm "západním". Ale když se ještě vrátíme trochu zpátky. Když přestanete myslet tím co máte mezi nohama, to bych rád věděl, co byste asi tak řekl pozůstalé rodině po jedné z obětí, když se vás zeptá: "A co jste dělali, aby tady nechodil mezi námi a někomu neublížil? K čemu tady jste, když si takový zvrhlík může dělat co chce?" P.S. Dokud budete hájit svobodu jakéhokoliv devianta nad svobodu jeho oběti, což se tady děje, jinak se útoky proti novému trestnímu zákoníku nedají chápat, protože nevinný člověk se nemá zákona proč obávat, tak budete vždy na seznamu podezřelých a nedůvěryhodných. A nikomu nejde o to, že děláte doma to a to, ale to bych se již opakoval.


(NEW) ikkyu    [ 27.1.2010 - 21:33 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

V zásadě s tebou souhlasím.Jediné z čeho jde strach, je fakt, že pokud se někdo rozhone populisticky zvýšit preference tím že "skřípne úchyly", bude těžké mu v tom zabránit. Stejně tak naše justice občas produkuje velmi prapodivné rozsudky, takže větě "spravedlivý se nemá čeho bát" bych dvakrát nedůvěřoval. Jinak manžela který při hrátkách zabije svou ženu rozhodně obhajovat nebudu.
"A co jste dělali, aby tady nechodil mezi námi a někomu neublížil? K čemu tady jste, když si takový zvrhlík může dělat co chce?" To je otázka která se kolem trestního práva vyskytuje dost často a zdaleka nejen v souvislosti s BDSM. Přesto se ale pokud vím v našem civilizačním okruhu považuje preventivní trestání za nepřípustné. Nejde přece trestat někoho za to, co by možná mohl udělat. Na druhou stranu mi náš systém v těchhle věcech přijde někdy až neuvěřitelně benevolentní- mám na mysli třeba propuštění vraha z Kmetiněvsi. To je člověk který vraždil, dost možná ještě vraždit bude a nikdo proti tomu nic neudělá.


(NEW)NEZNAMY_6904  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 28.1.2010 - 10:35 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Bohužel tyto problémy jsou na bedrech našich zákonodárců a těm se nehodí něco dělat, protože z většiny je zajímá jen materiální prospěch a mediální zájem o jejich osobu, a pokud se náhodou nalezne jakýkoliv dobrý návrh řešící určitý problém, shodí ho se stolu nebo ho svými dodatky paskvilně změní k nepoznání. A problém s věkovou hranicí trestní odpovědnosti je tu dlouhodobě neřešenou věcí, bohužel nejen u nás, která bude v následujících letech jen a jen gradovat. Člověk, který úmyslně někoho zavraždí nemá právo něco požadovat, natož být tak snadno propuštěn, přičemž nezáleží na jeho věku. Nevěřím na nápravu, mezi dospělým či mladistvým pachatelem není zásadního rozdílu (to bychom pak mohli takto snadno pouštět i dospělé), to dělají jen psychologové a psychiatři, kteří si tvrdí své názory a mnohdy na ně doplácejí další lidé, ale to bohužel nezměníme ani já, natož vy!


(NEW) Asdareel    [ 27.1.2010 - 22:33 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

To bych mohl podepsat. Problém novelizovaných zákonů nevidím ani tak v tom, že by se safe, sane a consensual BDSM stalo en bloc a plošně ilegální. Problém vidím v jejich gumovosti. V drtivé většině případů se samozřejmě nestane nic. Ale bude zde ta možnost, že když se někdo znelíbí státní moci, najít na něj nějaký paragraf.


(NEW)NEZNAMY_6904  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 28.1.2010 - 10:39 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

"Ale bude zde ta možnost, že když se někdo znelíbí státní moci, najít na něj nějaký paragraf." To tu bylo vždy, bohužel, ať již za Františka Josefa, T. G. Masaryka či K. Gottwalda a bude tomu i nadále!


(NEW) ikkyu    [ 25.1.2010 - 23:50 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

A ještě jedna poznámka, ti vraždící sadisti tady budou ať už budeš BDSM potlačovat nebo ne. Spíš jich přibude.


(NEW) ikkyu    [ 25.1.2010 - 23:47 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

To mi připomíná: "Víte koho máte před sebou? Sprostého vraha! Přinejmenším sprostého podezřelého." Mám tomu rozumět tak, že bys chtěl trestat lidi kteří nic neudělali, protože jsou jiní a něco by udělat mohli? To bys ses asi měl přesunout buď někam do minulosti, nebo na východ. Nakonec myslím, že většina zlodějů co soudíš se taky dušuje že nikdy nic neukradla.


(NEW)NEZNAMY_2572  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 26.1.2010 - 14:01 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zapomněl jsi Ententýpe,...
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

S tím východem jste také vedle, neboť právě na vámi opěvovaném západě probíhá také dohled nad BDSM komunitou a těmito aktivitami, to jen na okraj.


(NEW) Arix    [ 4.1.2010 - 23:57 ]      
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

NTPT hezky vypsal, v čem dochází ke změně v trestím zákoně, já bych jen zdůraznil jednu věc. §30 Svolení poškozeného a §31 Přípustné riziko jsou nové paragrafy, které v předchozím tr. zák. nebyly.

Tedy zatímco před účinností zákona souhlas inkriminované submisivní osoby nemusel hrát roli, pokud soudce nechtěl (a on nechtěl), nyní musí být brán v potaz. A jelikož platí zásada in dubio pro reo (ve prospěch obžalovaného), bude-li doloženo ex post, že dotyčná souhlasila i ex ante, nelze takový souhlas rozporovat.

Co se týče ublížení na zdraví (definovaného jako "takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření"), tam souhlas skutečně neplatí. Na druhpu stranu PŘED přijetím tohoto zákona souhlas neplatil nikde a domnívat se, že soudce bude takové poškození zdraví, které vyžadovalo lékařské ošetření, považovat za společensky "bezpečné", je nepředloženost.

K tomu boxerovi - tam jde v případě oficiálního zápasu o §31 Přípustné riziko.

"(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak. (2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům."

Pokud boxuje podle pravidel, nepůjde ani dnes o trestný čin.

Co se pornografie týče, je nová úprava ptákovinou, nicméně i zde nevidím výrazný rozdíl proti současnému stavu - podobně jako v USA, bude-li majitel disponovat písemným souhlasem osoby na snímku zachycené, nepůjde o násilí - nevím teď přesně, kde je to v legislativně definováno, ale kdesi je formulace ve smyslu, že násilí je takové jednání, kdy je oběť záměrně přinucena fyzickou újmou nebo její hrozbou, případně lstí konat, zdržet se konání nebo strpět určité jednání. Důraz přitom spočívá na slově přinucena - což po předložení souhlasu padá a opět mohou tvořit výjimku jen ublížení na zdraví poměrně značné tíže (vyžadující lékařské ošetření).

Výhody toho, že je nekonsensuální chování možno stíhat i v rodině (což je novinka posledního řekněme půlstoletí,), dle mínění zákonodárce a pravděpodobně i drtivé většiny populace zřejmě převažují nad nevýhodami.


(NEW)NEZNAMY_3089  ( ....,.... ,.... )   [ 6.1.2010 - 16:35 ]      Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

"Výhody toho, že je nekonsensuální chování možno stíhat i v rodině (což je novinka posledního řekněme půlstoletí,), dle mínění zákonodárce a pravděpodobně i drtivé většiny populace zřejmě převažují nad nevýhodami." Přesně tak! Lepší ne úplně dokonalý zákon než žádný! I jeden zachráněný lidský život má cenu před právy některých jedinců! Sexuálního násilí stále přibývá, přičemž roste neúměrně i jeho intenzita. Alespoň skončí pokusy vymlouvat se právě na BDSM, když ono násilí skončí neštěstím, viz mediálně známé případy Emila Wieczorka, Radima Odehnala a mnohé další, obyčejným smrtelníkům neznámé. Ale v tom se tady nesejdeme, protože to tady zní ve smyslu onošeného úsloví: "Já nejsem rasista, jenom ty černý nemám rád!" Každého tady znepokojují tyto případy, ale když se proti tomu něco dělá, tak se remcá! Rozhodně lepší je něco dělat, nesedět na zadnici a jen planě kritizovat!


(NEW) Arix    [ 6.1.2010 - 18:40 ]      Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Jen jestli konání, snižující suverenitu rodiny a zvyšující státní ingerenci do téže, nevede ke vzrůstu nedůvěry k modelu tradičního rodinného soužití a menšímu spoléhání se na rodinu, zvýšení rozvodovosti, zvýšení počtu dětí žijících v neúplných rodinách a tím (tahle souvislost je jediná prokázána) ke zvýšení kriminality a snížení pocitu kvality života, než před započetím tohoto konání.


(NEW)NEZNAMY_811  ( ...,... ,... )   [ 9.1.2010 - 18:11 ]      Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Další paranoik, že za všechno může stát?


(NEW) Arix    [ 9.1.2010 - 21:03 ]      Re: Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Nebýt státu, nedělo by se tak. A přesněji řečeno nebýt státu s všeobecným hlasovacím právem.


(NEW)NEZNAMY_4628  ( ...,... ,... )   [ 10.1.2010 - 06:57 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

"A přesněji řečeno nebýt státu s všeobecným hlasovacím právem." A co byste chtěl, diktaturu proletariátu či jste snad fanouškem Dělnické strany a podobných pohrobků?


(NEW) Arix    [ 10.1.2010 - 19:27 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Asi těžko by mě mohlo potěšit, kdyby namísto průměrných začala rozhodovat lůza.


(NEW)NEZNAMY_6561  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 10.1.2010 - 20:51 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Z vás přímo čiší nenávist k jiným, neboť někoho označovat za lůzu, to je přinejmenším na hranici slušnosti, a pak byste chtěl kázat o slušnosti? A uvědomte si, že jiný může považovat za lůzu vás, než něco takového vypustíte ze sebe vy!


(NEW) Arix    [ 11.1.2010 - 01:02 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Nemám rád lidi, kteří si přisvojují rozhodovat o mých právech a penězích, aniž bych jim tuto pravomoc svěřil. Takové, kteří možnosti rozhodovat využijí k okrádání, nazývám a budu nazývat lůzou.


(NEW)NEZNAMY_5211  ( AAA,BBB ,CCC )   [ 11.1.2010 - 15:09 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Vaše práva také nejsou universum! Končí tam, kde začínají práva jiného, takže vždy někdo o vás bude rozhodovat, ať chcete nebo ne!


(NEW) Arix    [ 11.1.2010 - 16:39 ]      Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Proč? Já nechci rozhodovat o nikom, pouze chci aby nebylo rozhodováno jinými o mně. Pokud by se tak chovali všichni, mohla by taková práva být univerzální.

V jedné věci měl Karl Marx pravdu - stát je organizované násilí.


(NEW)NEZNAMY_2948  ( Nautika,nautika@centrum.cz )   [ 7.1.2010 - 19:36 ]      Re: Re: Re: Arix, [4.1.2010 - 23:57]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Máte tedy zábavu, na Nový rok a těsně po něm :-P


(NEW) Arix    [ 4.1.2010 - 23:56 ]      Změna k lepšímu
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

NTPT hezky vypsal, v čem dochází ke změně v trestím zákoně, já bych jen zdůraznil jednu věc. §30 Svolení poškozeného a §31 Přípustné riziko jsou nové paragrafy, které v předchozím tr. zák. nebyly. Tedy zatímco před účinností zákona souhlas inkriminované submisivní osoby nemusel hrát roli, pokud soudce nechtěl (a on nechtěl), nyní musí být brán v potaz. A jelikož platí zásada in dubio pro reo (ve prospěch obžalovaného), bude-li doloženo ex post, že dotyčná souhlasila i ex ante, nelze takový souhlas rozporovat. Co se týče ublížení na zdraví (definovaného jako "takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření"), tam souhlas skutečně neplatí. Na druhpu stranu PŘED přijetím tohoto zákona souhlas neplatil nikde a domnívat se, že soudce bude takové poškození zdraví, které vyžadovalo lékařské ošetření, považovat za společensky "bezpečné", je nepředloženost. K tomu boxerovi - tam jde v případě oficiálního zápasu o §31 Přípustné riziko. "(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak. (2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům." Pokud boxuje podle pravidel, nepůjde ani dnes o trestný čin. Co se pornografie týče, je nová úprava ptákovinou, nicméně i zde nevidím výrazný rozdíl proti současnému stavu - podobně jako v USA, bude-li majitel disponovat písemným souhlasem osoby na snímku zachycené, nepůjde o násilí - nevím teď přesně, kde je to v legislativně definováno, ale kdesi je formulace ve smyslu, že násilí je takové jednání, kdy je oběť záměrně přinucena fyzickou újmou nebo její hrozbou, případně lstí konat, zdržet se konání nebo strpět určité jednání. Důraz přitom spočívá na slově přinucena - což po předložení souhlasu padá a opět mohou tvořit výjimku jen ublížení na zdraví poměrně značné tíže (vyžadující lékařské ošetření). Výhody toho, že je nekonsensuální chování možno stíhat i v rodině (což je novinka posledního řekněme půlstoletí,), dle mínění zákonodárce a pravděpodobně i drtivé většiny populace zřejmě převažují nad nevýhodami.


(NEW) IWO    [ 4.1.2010 - 08:15 ]      Líp už bylo.
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Hele, prostě si připusťme, že stát potřebuje "na každýho něco mít". Je to souvislý směr dodržovaný posledních skoro dvacet let a i před tím to nebylo zrovna kytičkové. A to ještě nejsme u konce, přátelé... implementace kamery do očního nervu nás postihne až příště... :-)


(NEW)NEZNAMY_67  ( Zákon,- ,- )   [ 1.1.2010 - 08:01 ]      
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Stále nedůvěřivý až paranoidní, že? Ono jsou tu i případy, kdy dochází k nekonsensuálnímu sexu, a právě na ně byly tyto části trestního zákoníku myšleny. Jestli si myslíte, že budeme zavírat každého, kdo se oblékne do kůže, druhého sváže apod., tak jste na velkém omylu! Nový trestní zákoník má sloužit k ochraně těch, kteří to budou potřebovat, bohužel někteří poslanci svými zásahy do něj způsobili znovu problémy, že některá ustanovení jsou nejednoznačná a dají se vykládat vícero způsoby. A případy nekonsensuálního BDSM, pokud to tak mohu označit, stále více přibývají a končí tragicky. Takže se zlobte nebo ne, bylo to potřeba!


(NEW) NTPT    [ 2.1.2010 - 10:46 ]      Re: NEZNAMY_67, [1.1.2010 - 08:01]
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

věta Jestli si myslíte, že (my) budeme zavírat každého, kdo se oblékne do kůže svědčí o Vaší příslušnosti k represivnímu aparátu. Potom je zde na mistě otázka "...jste zde služebně ?" A k vašemu příspěvku:

Je naprosto irelevantní že poslanci něco zmrvili nebo ne, zákon platí v té formě v jaké jej domrvili, ne v té, ve které jej předložili právní teoretici.

A případy nekonsensuálního bdsm ... víte BDSM JE BUĎTO konsensuální, nebo to BDSM prostě není, alebrž násilí. Nazývat zkratkou BDSM jakoukoliv násilnou sexuální akci je z vaší strany sice dokonalý případ policejního myšlení (nebo myšlení bulvárního novináře), nicméně nemá s realitou pranic společné.Stejně jako myšlenový zkrat že bdsm končí tragicky. tragicky končí sexuální násilí, ne BDSM

A samozřejmě že se NIKDO nezlobí, že na úseku např sexuálně násilných činů byla legislativa spřísněna, nicméně je poukazovánio na to, že do onoho spřísnění zkrátka vylévá vaničku i z dítětem... Je kritizováno že nový trestní zákoník do značné míry stratil rozlišovací schopnosti toho co je opravdu nebezpečné a toho co nikoliv


(NEW) Vlastovka    [ 1.1.2010 - 20:11 ]      
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Nejdříve by se musel o tom, že někdo provozuje bdsm dozvědět někdo povolaný, takže pokud to neprovozuje v Praze na Václaváku, jak by se to mohl dozvědět? Tedy pokud nevyznáváte teorii, že BIS nemá na práci nic jiného, než hledat "úchyláky".


(NEW) NTPT    [ 2.1.2010 - 10:51 ]      Re: Vlastovka, [1.1.2010 - 20:11]
info
profil
texty

přátelé
auditka
chat

Nejdříve by se musel o tom, že někdo provozuje bdsm dozvědět někdo povolaný, takže pokud to neprovozuje v Praze na Václaváku

Nemáte pravdu . A BIS k tomu vůbec není potřeba. O tom že existuje nějaké BDSM ví už snad každý policajit a může začít vyšetřování i bez podnětu z pouhé úřední povinnosti. nějaký veřejný projev, žalobce nebo udavač není vůbec třeba.

A tomu že na BISce nejsou vymezeni lidé pro dozor nad sexuálními menšinami nebo přímo BDSM komunitou, tomu by nevěřilo ani malé dítě.


Váš názor :

Vyhledem k tomu, že jste momentálně přihlášeni jako anonymní uživatel, MUSÍTE zadat některé další údaje, jinka Vaše názory NEBUDOU uloženy.

Nick :
E-mail :
www stránky : http://
    NEZNAMY_6630      
 Nadpis :               
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Toolbox:
  Filtr:     


 

Pritomni :
NEZNAMY_6630 
[ 15.6.2024 - 06:24 ]
info
profil
přátelé
auditka
chat
texty

Status: OK
                    Administrace : Statistika : Psat redakci : Psat teamu  
Engine pracoval: 0.16865611076355 sekund sec.
You are NOT robot. Download restrictions not apply Output processing : 0.033628940582275 sekund
Vystupni komprese: gzip Size: 311303 bytes